Verfrissende perspectieven

Verfrissende perspectieven

Publicaties

Op 7 en 8 juni 2023 waren de leden van de DBE-stichtingsraad te gast bij De Haagse Hogeschool voor de DBE-tweedaagse, de jaarlijkse excursie naar één van de 14 hogescholen in het domein. De tweedaagse kende een gevarieerd programma, met aandacht voor ontwikkelingen in het onderwijs en ontwikkelingen in de gebouwde omgeving, en verfrissende perspectieven op bekende thema’s. 

  

De kunst van het onderwijs

Op woensdag startte de tweedaagse met een rondleiding door het gebouw van De Haagse door galeriehouder en kunstadviseur Jurriaan Kranendonk. Hij nam de deelnemers mee langs de vele kunstwerken, en liet zien hoe het integreren van kunst vanaf de start van de bouw kan leiden tot verrassende maar ook praktische elementen in een gebouw. Van het plein voor de ingang dat je bewuster maakt van je eigen loopbewegingen tot subtiele omlijstingen in muren om kunstwerken extra te beschermen. Over de schoonheid van de kunst liepen de meningen uiteen, maar over de rondleiding was men het roerend eens: mooi om op een andere manier naar een onderwijsgebouw te kijken!

    

Den Haag vanaf het water

Tijdens de lunch lichtte faculteitsdirecteur Nellie van de Griend de recente onderwijsontwikkelingen bij De Haagse toe. In het verlengde daarvan ging het gesprek over nieuwe masters en minoren en ontstonden al snel ideeën voor eventuele samenwerking tussen hogescholen bij de ontwikkeling en/of de uitvoering ervan.

Na de lunch was het tijd voor een boottocht door de Haagse vaarten en grachten. Allerlei actuele thema’s uit het domein built environment kwamen – letterlijk – voorbij. Om er een paar te noemen: het benutten van vaarwegen om het wegverkeer te ontlasten, loopbruggen voor kleine zoogdieren, zodat zij veilig drukke straten kunnen oversteken, de herontwikkeling van oude industrieterreinen, het herbestemmen van monumentale panden en het vele onderhoud aan kades en bruggen. Het mooie weer en de vele verhalen en anekdotes van de schipper maakten de tocht een prachtige beleving.

    

Onzekerheid omarmen aan het strand

Tot slot was er op de eerste dag een werksessie aan het strand, onder de creatieve leiding van lector change management Jacco van Uden. Hij wist de aanwezigen al meteen te prikkelen met een korte toelichting op zijn onderzoek naar het omgaan met onzekerheid en de vraag: wat als je onzekerheid omarmt in plaats van deze direct plat te slaan met SWOT-analyses en risicomanagement?

Daarna was het tijd om aan de slag te gaan. Geen werksessie met stiften, post-its en A0-papier, maar wandelen en whatsapp. Met als eindresultaat een aantal kleine en grotere ideeën voor samenwerking binnen het domein. Sommige om gelijk mee aan de slag te gaan – afspraken om een dagje mee te lopen bij een collega zijn meteen gemaakt – andere om op een later moment nog eens verder over te praten.

   

Stadsontwikkeling in het havengebied

De tweede dag startte met een bezoek aan Campus@Sea, midden in het Scheveningse havengebied, dat volop in ontwikkeling is. Niet geheel toevallig ging daarover ook het programma, dat was samengesteld door architect en docent Winfried van Zeeland.

Docent Hans Alewijnse trapte af met een korte geschiedenis van het gebied, die o zo belangrijk is voor ontwikkelingen in het heden. Daarna lichtte Beate Begon van de gemeente Den Haag die actuele ontwikkelingen toe. Van de nieuwe boulevard tevens dijk die Scheveningen-dorp beschermt tegen de stijgende zeespiegel, tot de maatregelen die zijn genomen om schade door hoog water in het buitendijkse Scheveningen-haven te beperken. Twee studenten van De Haagse presenteerden daarna hun plannen voor een deel van het gebied aan de hand van hun maquette. Tot slot ging architect en Circular Hero Menno Rubbens in op de kansen en uitdagingen van circulair bouwen, met natuurlijk een prachtig lokaal voorbeeld: het Zuiderstrandtheater. Tien jaar lang stond het in Scheveningen-haven en nu wordt het afgebroken om een tweede leven te starten als theater in Oss.

Dat vrijwel alle locaties uit de presentaties vanaf Campus@Sea te zien waren, maakte alle verhalen extra leuk!

   

Dwarsdoorsnede van Den Haag

Het laatste onderdeel van het programma, een overleg met vertegenwoordigers van de landelijke overleggen in het domein, stond gepland bij De Haagse Hogeschool. Dus ging het gezelschap op een groengele Haagse stadsfiets van Scheveningen terug naar het Laakkwartier. Een route dwars door de stad, waarin de Haagse gebouwde omgeving in al haar vormen voorbij kwam.

Eenmaal terug bij De Haagse lag de focus weer op onderwijs, namelijk de ontwikkeling van de nieuwe BoKSen* in het verlengde van het onlangs vernieuwde domeinprofiel. Net als de wijken van Den Haag, kennen ook de opleidingen in het domein ieder hun eigen dynamiek. Daarom belangrijk om met elkaar te delen wat goed gaat, waar uitdagingen liggen en waar meer samenwerking gewenst is. In de toekomst gaan er zeker meer van dit soort overleggen volgen.

En de volgende tweedaagse? Die wordt waarschijnlijk in Utrecht …

    

* Body of Knowledge and Skills: de kern van de opleiding, die iedere afgestudeerde bij die opleiding meekrijgt, onafhankelijk van waar in Nederland een student de opleiding volgt.