Webinars

Webinars

Van en met elkaar leren

Ieder jaar organiseet het domein één of meer webinars. Sprekers zijn steeds mensen uit het DBE-onderzoek of onderwijs. Opzet van de webinars is dat de sprekers een introductie op een onderwerp geven, waarna deelnemers (docenten, onderzoekers en andere betrokkenen vanuit het domein) kennis en ervaringen op dat onderwerp kunnen delen.

Het meest recente webinar ging over BIM en digitalisering en vond plaats op 5 oktober 2021. Er is nog geen datum bekend voor het volgende webinar, wel een onderwerp: integraal toetsen.

Wil jij spreken tijdens een webinar, heb je een suggestie voor een onderwerp, of heb je een vraag? Stuur een mail aan ellenwillemse@builtenvironment.nl.