Webinars

Webinars

Van en met elkaar leren

In aanvulling op de overige activiteiten, organiseert DBE zo nu en dan een webinar. Sprekers zijn in prinicpe mensen uit het DBE-onderzoek of onderwijs, maar kunnen ook mensen uit het werkveld zijn. Opzet van de webinars is dat de sprekers een introductie op een onderwerp geven, waarna deelnemers (docenten, onderzoekers en andere betrokkenen vanuit het domein) kennis en ervaringen op dat onderwerp kunnen delen.

Zo was er in 2021 een webinar over BIM en digitalisering en in 2022 een webinar over diversiteit en inclusie. Er is nog geen datum bekend voor het volgende webinar, wel een mogelijk onderwerp: natuurinclusief ontwerpen.

Wil jij spreken tijdens een webinar, heb je een suggestie voor een onderwerp, of heb je een vraag? Stuur een mail aan ellenwillemse@builtenvironment.nl.