Landelijke opleidingsprofielen

Landelijke opleidingsprofielen

Domeinprofiel in plaats van landelijke opleidingsprofielen

Alle opleidingen in het hbo kennen een zogenaamd opleidingsprofiel, een beschrijving van de opleiding op hoofdlijnen, inclusief te behalen eindkwalificaties. Als dezelfde opleiding door meerdere hogescholen wordt aangeboden, is er een gezamenlijk, landelijk opleidingsprofiel. Een landelijk opleidingsprofiel borgt een zekere mate van eenheid in de inhoud van het onderwijs en geeft tegelijkertijd ruimte voor variatie tussen onderwijsprogramma's van verschillende hogescholen. Alle landelijke opleidingsprofielen worden gepubliceerd in de Profielenbank van de Vereniging Hogescholen.

   

In de hbo-sector techniek, waarbinnen het domein built environment valt, wordt gewerkt met zogenaamde domeinprofielen. Een domeinprofiel is vergelijkbaar met een landelijk opleidingsprofiel, maar dan voor een cluster van verwante opleidingen. Het domeinprofiel van built environment kan in het blok Downloads, rechts op deze pagina, worden gedownload. Ook de verkorte versie - samenvatting, competenties en aandachtsgebieden - kan hier worden gedownload, alsmede een Engelse vertaling van de verkorte versie.

   

Het domeinprofiel is opgesteld door de hogescholen in het Domein Built Environment, in afstemming met (regionale) belanghebbenden, waaronder bedrijven, brancheorganisaties en overheidsinstellingen. In onderstaand filmpje geven enkele personen uit het werkveld een korte introductie op het domeinprofiel.

   

  

  

Wellicht goed om te weten: bij de vorige versie werd meestal gesproken over De eindkwalificaties of Het witte boekje in plaats van over Het domeinprofiel. Maar het document bevat naast de eindkwalificaties dus ook een beschrijving van de verschillende aandachtsgebieden binnen het domein en een overzicht van belangrijke ontwikkelingen in de beroepspraktijk en in het onderwijs zelf. Verder staan in het domeinprofiel interviews met alumni. Die zijn bedoeld om een indruk te geven van hoe één en ander zich vertaalt naar de praktijk.