14UAS.Builtenvironment

14UAS.BuiltEnvironment - ook bekend als Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) - is in september 2020 van start gegaan, op initiatief van Perica Savanović (Avans Hogeschool, voorzitter), Mieke Oostra (Hogeschool Utrecht), Christian Struck (Saxion), Masi Mohammadi (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), en Willem Böttger (HZ University of Applied Sciences). Inmiddels zijn alle 14 hogescholen die actief zijn in het domein built environment aangesloten.

Inhoudelijk richt het platform zich primair op de kennisprogramma's: ‘digitalisering’, ‘circulariteit’, ‘infrastructuur’ en ‘gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie’ van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum.

Het lectorenplatform staat open voor nieuwe deelnemers. Wil je aansluiten en meebouwen aan een coalitie die bouwt aan vernieuwing? Neem dan contact op met NL-GO coördinatie- en communicatieadviseur Marja van der Zanden: wjm.vanderzanden@avans.nl

      

Evenementen

Samenwerkingsprojecten