Onderzoek

Praktijkgericht onderzoek is onderdeel van de maatschappelijk opdracht aan hogescholen. Het onderzoek heeft als doel bij te dragen aan kennisontwikkeling en innovatie, aan versterking van de beroepspraktijk en verrijking en vernieuwing van het eigen onderwijs.

  

In praktijkgericht onderzoek worden verschillende soorten kennis gecombineerd. Het gaat dan om zowel wetenschappelijke kennis, als kennis, ervaring en kunde van praktijkprofessionals. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de praktijk, zodat onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk begrepen en gebruikt worden. De samenwerking begint al bij de vraagstelling en gaat door in de uitvoering van het onderzoek en de toepassing van de resultaten in de praktijk. Om aan te sluiten bij de behoeften, is praktijkgericht onderzoek vaak kort cyclisch en vindt het vrijwel altijd plaats in netwerken.

  

Volg onderstaande links voor meer informatie over het lectorenplatform gebouwde omgeving of de de individuele lectoraten van hogescholen.