Lectorenplatforms

Sinds 2001 hebben de Nederlandse hogescholen de opdracht om, naast het verzorgen van hoger beroepsonderwijs, praktijkgericht onderzoek te verrichten. Dit praktijkgericht onderzoek heeft drie doelen:

  • versterking van de beroepspraktijk
  • verrijking en vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs
  • kennisontwikkeling

Hogescholen leveren met het praktijkgericht onderzoek een belangrijke bijdrage aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken en werken daarbij samen met veel verschillende partijen. Lectoren onderling bundelen hun krachten in lectorenplatforms. Het platform voor de Gebouwde Omgeving, NL-GO / 14UAS.BuiltEnvironment, werkt actief samen met het Domein Built Environment. Maar er zijn meer lectorenplatforms actief op onderwerpen die te maken hebben met de gebouwde omgeving, waaronder Urban EnergyEnergie Voorziening in Evenwicht en Stad en Wijk.

Op de lectoren pagina's is meer informatie te vinden over het onderzoek van individuele lectoraten die actief zijn in het domein.