Missie

Missie

Het Domein Built Environment (voorheen de Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte) heeft als missie om op landelijk niveau de ontwikkeling van innovatief, toekomstbestendig en contextrijk onderwijs en onderzoek te ondersteunen, door krachten te bundelen en kennis te delen.

Hoe wij onze missie invullen, lees je op de pagina's over onze ambities en beleid en het jaarplan