Missie

Missie

Het Domein Built Environment (voorheen de Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte) heeft als missie om op landelijk niveau de ontwikkeling van innovatief, toekomstbestendig en contextrijk onderwijs en onderzoek te ondersteunen, door krachten te bundelen en kennis te delen.