Domein Built Environment

Domein Built Environment

Landelijk aanspreekpunt voor onderwijs en onderzoek in het hbo-domein Built Environment

Het Domein Built Environment (voorheen de Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte) is opgericht op advies van de toemalige HBO Raad (nu Vereniging Hogescholen) als netwerk van vertegenwoordigers van hogescholen in Nederland met opleidingen in het kennisdomein Built Environment. DBE is op landelijk niveau hét aanspreekpunt van het hoger beroepsonderwijs voor alle partijen die in of met dit kennisdomein werken, zoals werkgevers- en werknemersorganisaties, politieke partijen, bedrijven, overheidsinstellingen en onderzoeksinstituten.