Programma workshops DBE-docentendag

Programma workshops DBE-docentendag

Publicaties

Afbeelding: schets met mogelijkheden om het Jakoba Mulder Huis natuurinclusiever te maken, gemaakt tijdens één van de workshops

Workshops DBE-Docentendag 2 februari 2023 | Jakoba Mulderhuis HvA | Amsterdam

Tijdens het middagprogramma van de DBE-docentendag kun je twee workshops naar keuze volgen. Je hoeft je niet van te voren aan te melden, maar kunt ter plaatse een keuze maken (in de ochtend  liggen er kaartjes klaar). Je kunt hier vast meer lezen over de workshops - met in blauwe, cursieve letters een terugkoppeling achteraf en rechts op deze pagina onder Downloads de presentaties.

   

Voor het volledige dagprogramma, zie DBE-Docentendag 2023 bij de HvA op 2 februari 2023 | Publicaties | Domein Built Environment

   

Ronde 1 - 13.45-15.00 uur

   

Circulair en biobased bouwen - Monique Voet (Avans)

Klimaatopgave: ‘wanneer we allemaal een beetje veranderen, dan hoeft de wereld dat niet te doen’, voor de gebouwde omgeving is dat een understatement.

In het Europese project CBCI*, is voor de transitie naar een circulaire economie een integrale aanpak voor circulair en biobased bouwen ontwikkeld die de basis vormt voor de bouwsector. Mijn trots is een educatief boek met hierin 24 blueprints voor circulair en biobased onderwijs, met toegang tot online lesmateriaal.

Deze workshop gaat over circulair en biobased bouwen in relatie tot het onderwijs. Alle kennis is er, toch vindt het werkveld de benodigde transformatie een lastige, onze studenten zijn de ambassadeurs, het curriculum is het mechanisme, de docent is de aanjager…. MAAR HOE DAN? Met behulp van rollenspellen gaan we hiermee aan de slag.

Na de introductie zijn we in vier groepen uiteengegaan en is er vanuit diverse rollen gesproken over hoe we het bouwonderwijs (zo spoedig mogelijk) 100% circulair en biobased kunnen krijgen. Complimenten voor het grote inlevingsvermogen! De oogst: met name het wetgevend kader (overheid) heeft een grote rol in deze transitie en de denkbeeldige ik moet niet zo ‘stampvoeten’ maar geduldig zijn en kleine stapjes tegelijk zetten. De noodzaak werd ingezien, er was veel lol, het gesprek ging zelfs verder in de pauze en tot mijn grote plezier bleek dat mijn zaadjes geplant waren. Dank!

*Circular Bio-based Construction Industry

Aan de slag met 'Building Tomorrow'? Download dan het volledige boek via edu.nl/cxtx6

   

Diversiteit & Inclusie, deel 1 - Ely Cilinger (HvA)

Kansenongelijkheid is een veel gehoorde term waar het nodige over gezegd en geschreven is. Tot op zekere hoogte kunnen we allemaal meepraten over dit onderwerp op basis van onze persoonlijke ervaringen en die van onze directe omgeving. Maar wat betekent kansenongelijkheid nou voor een ander? En hoe diep geworteld zit kansenongelijkheid in de maatschappij? Hoe komt het tot uiting in de dagelijkse praktijk? We duiken samen in dit thema met eerst een korte introductie om vervolgens aan de hand van een spel (IQ 110: een bijzonder oneerlijk spel) te ervaren hoe kansenongelijkheid zich manifesteert.

    

Hoe breed is Built Environment? - Daniël Baldé & Germaine Zielstra (HvA)

Het domein Built Environment staat voor de gebouwde omgeving. Dat is een heel ruim begrip. Voor elke bouwopgave zijn veel specialisten uit de hele breedte van het domein nodig. Is het nodig om brede specialisten op te leiden en zijn de opleidingen in het domein BE ook zo breed opgezet?

In deze workshop staan we stil bij de opzet van een nieuwe aanpak die opleidingen kunnen gebruiken om studenten te laten zien waar de raakvlakken met andere disciplines aanwezig zijn. Aan de hand van casuïstiek en korte beschrijvingen per discipline wordt u uitgenodigd om langs de thema’s uit het landelijk domeinprofiel na te gaan of deze aanpak werkt.

Built Environment blijkt als concept een opleiding te zijn die docenten inspireert en uitdaagt. Er zijn inspirerende gedachten uitgewisseld en mooie contacten gelegd. Een van de belangrijke dingen die wij meenemen uit de workshop was de aandacht die gevraagd wordt voor sociale issues in het curriculum. Verder werd het idee van een boek voor BE waar wij mee bezig zijn positief ontvangen.

   

Learning Communities - Tjark Huizinga, Jeroen Kuyper (Saxion) & Hans Oude Avenhuis (HAN)

Binnen de workshop Learning Communities wordt de opzet en werkwijze van de Learning Community Infrafuturelabs gedeeld. Vanuit de gedeelde langetermijnvisie op dit thema wordt steeds verder ingezoomd op de verschillende vraagstukken. Samen met stichting Pioneering en de betrokken partners werken en bouwen we aan een ambitie voor de student, docent, onderzoeker en de professional om een leven lang te kunnen leren. Aan het eind van de workshop heb je handvatten om zelf ook aan de slag te kunnen met Learning Communities. Bouw je mee in deze workshop?

Tijdens de workshop hebben we stilgestaan bij verschillende definities van Learning Communities. Welke vind je het meest toepasselijk en hoe kan je dit gebruiken bij de inrichting van deze Learning Communities. Veel deelnemers willen graag de 4 O’s zo goed als mogelijk direct betrekken in een Learning Community. Verder zijn de werkwijzen van zowel de HAN als Saxion toegelicht.

De workshop leverde aan de hand van voorbeelden handvatten op om zelf aan de slag te gaan.

  

Ronde 2 - 15.15-16.30 uur

   

ChatGPT - Rob van der Willigen (Hogeschool Rotterdam) & Stephan van Berkel (Haagse)

ChatGPT zorgt voor nieuwe uitdagingen en kansen in het onderwijs. Maar wat is het precies en hoe werkt het? Wat kan er wel en niet? Na een meer algemene introductie door Rob, zoomt Stephan in op de de kansen voor het onderwijs in het domein built environment, want die zijn er zeker!

Volg deze link voor meer uitleg over ChatGPT.

     

Digitalisering in de gebouwde omgeving - Berend Koudstaal & Jaap Kolk (DIGIGO)

Vanuit digiGO (voorheen BIM Loket) wordt gewerkt aan programma DigiVaardig. Onderdeel hiervan is de ontwikkeling van een Nationaal Kwalificatie Framework mbt digitalisering in de gebouwde omgeving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Europees initiatief ARISE. In de workshop zullen wij het framework toelichten en hoe wij denken het in de Nederlandse context toe te willen passen. En gaan vervolgens graag in gesprek over de samenwerking met het onderwijs.

In de workshop werden de plannen en het framework toegelicht. Vervolgens ging het gesprek over de samenwerking met het onderwijs en de koppeling met de Body of Knowlegde en Skills (BOKS).

   

Diversiteit & Inclusie, deel 2 - Ely Cilinger (HvA)

Aanvullend op de 1e sessie gaan we met elkaar het gesprek aan over kansenongelijkheid. We gebruiken de ervaringen tijdens het spelen van het spel om met elkaar de mechanismen van kansenongelijkheid te herkennen. Was je je bewust van dit thema? Kunnen we met elkaar, terugkerende, patronen herkennen? Wat betekent dit voor ons dagelijks werk? Waar/bij wie ligt de verantwoordelijkheid om kansenongelijkheid aan te pakken? Hoe gaan we om met kansenongelijkheid in onze organisaties? Wat wordt er al gedaan en wat zou er nog moeten gebeuren? Voldoende gesprekstof om met elkaar te bespreken en vooral van elkaar te leren. 

   

Natuurinclusieve gebiedsontwikkeling - Ed Melet (HvA)

In deze workshop gaan we op zoek naar wat natuurinclusiviteit betekent. In steeds  meer tenders wordt van gebieden en gebouwen gevraagd dat de ontwikkelingen natuurinclusief plaatsvinden. Maar wat betekent dit dan? Welke karakteristieken maken dat gebouwen natuurinclusief en hoe weten we of die ingrepen succesvol zijn? 

In de discussie zijn we weggebleven van de vraag of natuur in Nederland nog wel bestaat en zijn hierdoor tot de volgende omschrijving gekomen: Natuur-inclusief bouwen gaat over natuur in, op en aan bouwwerken waarmee een ecosysteem kan worden gevormd of kan worden versterkt. Tijdens de volledige levenscyclus van het bouwwerk mag het geen schade aan de leefomgeving voor mensen/dieren/planten opleveren. Ten slotte moet het natuur-inclusieve bouwwerk een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid en welzijn van de gebruikers. Meer informatie vind je in het verslag dat je rechts op deze pagina kunt downloaden. 

  

Toekomstige ontwikkelingen in de bouw - Arjan Walinga (BouwendNederland)

Helaas gaat deze workshop door ziekte niet door. Maar er is een herkansing: op 20 april, tijdens de Future Builders Day. 

Veranderingen in de bouw zijn van alle tijden. Maar je hoort steeds vaker dat het nu wel erg hard gaat. Is dat zo, en wat betekent dat voor de studenten die nu starten en over een paar jaar in de sector aan de slag gaan? Arjan Walinga van Bouwend Nederland neemt je mee langs de ontwikkelingen die hij ziet bij bouw- en infrabedrijven en de gevolgen voor de toekomstige werknemers, ondernemers. Wat gebeurt er binnen bedrijven nu al op het gebied van automatisering, industrialisatie en robotisering. Tijdens de workshop ontdek je hoe bedrijven nu al detailontwerpen maken met kunstmatige intelligentie en gaan we in gesprek welke gevolgen dit heeft voor de opleiding en dus voor docenten. Verder staan onderwerpen op de agenda zoals: Mythes of werkelijkheid rondom circulair en biobased, de energietransitie en verdienmodellen voor de toekomstige bouwondernemer. Meld je aan voor deze workshop, laat je informeren, discuseer mee en oordeel zelf of het inderdaad zo hard gaat als je vaak hoort.