Docentendag 2022 druk bezocht

Docentendag 2022 druk bezocht

Publicaties

Op dinsdag 17 mei was het dan eindelijk zover: een docentendag op locatie! Meer dan 100 docenten uit het domein, afkomstig uit heel Nederland, kwamen bij elkaar bij Windesheim in Zwolle.

   

Luisteren en lachen

In de ochtend trapte projectleider van het actualisatietraject Ynte van de Meer af met de presentatie van het nieuwe domeinprofiel "Traditie & Transitie. Vervolgens werden aanwezigen getrakteerd op een vermakelijke Duitse kijk op Nederland. Daarna was het weer tijd voor een serieus gesprek. Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle, bracht daarin de regionale ontwikkelingen voor het voetlicht, van de ambitie om de vierde economische regio van Nederland te worden tot de balgstuw die Zwolle en omgeving moet beschermen bij hoog water.

   

Traditie & transitie in de omgeving

Tijdens de lunchpauze kon er fietstocht worden gemaakt langs traditie en transitie in de gebouwde omgeving van Zwolle, of een wandeling over de campus van Windesheim. Ondanks de regen een leuke manier om de omgeving te verkennen.

   

Goed om elkaar weer te ontmoeten

Het middagprogramma was ingericht met volop ruimte voor gesprek. Over het onderwijs en gerelateerde zaken, of meer informeel, om elkaar persoonlijk te leren kennen. Want mede door corona hadden veel docenten elkaar jaren niet gezien. Voor veel mensen was het zelfs de eerste keer dat zij de kans kregen om zoveel collega's van andere hogescholen te ontmoeten. De ruimte voor ontmoeting werd dan ook zeer gewaardeerd.

   

Veel te bespreken

Tijdens twee rondes van steeds 4 parralle sessies werd volop van gedachten gewisseld over een scala van onderwerpen: de nieuwe competentieset en de implicaties daarvan voor de opleidingsprogramma's; de BE-identiteit in den brede; het werken met leeruitkomsten, het enthousiasmeren van aankomende studenten en het omgaan met langstudeerders; de verdwijnende praktijkruimte en hoe dat slim op te vangen en meer.

   

Voor zover van toepassing, zullen de presentaties van de verschillende programmaonderdelen op deze pagina (rechts in het blok Downloads) worden gepubliceerd.