Nieuw domeinprofiel Traditie & Transitie

Nieuw domeinprofiel Traditie & Transitie

Publicaties

Van het gas af, omgaan met extreme droogte en overstromingen, hergebruik van materialen. De gebouwde omgeving is volop in beweging. En ook in het onderwijs is de afgelopen het nodige veranderd. Hoogste tijd dus voor een herziening van het oude domeinprofiel uit 2015. Alle hogescholen uit het domein en enkele tientallen vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk waren afgelopen jaar betrokken bij het actualisatietraject. Het eindresultaat is nu beschikbaar en kan rechts op deze pagina worden gedownload.

Eindkwalificaties voor afgestudeerden in het domein

Het domeinprofiel beschrijft wat afgestudeerden van opleidingen in het domein built environment moeten kennen en kunnen. Daarbij richt het profiel zich op associate degree en bachelor opleidingen. De masters kennen (vooralsnog) individuele opleidingsprofielen.

Daarnaast beschrijft het domeinprofiel de belangrijkste ontwikkelingen in de beroepspraktijk en het onderwijs. Ook bevat het profiel interviews met alumni van de opleidingen, om te illustreren hoe de verschillende elementen uit het domeinprofiel in de praktijk vorm krijgen.

Document op hoofdlijnen

De kern van het domeinprofiel wordt gevormd door 9 algemene competenties en 10 aandachtsgebieden, die van belang zijn voor alle opleidingen in het domein. Aan de hand van de algemeen beschreven competenties en aandachtsgebieden geven de individuele opleidingen verder invulling aan het eigen opleidingsprogramma. Daar waar meerdere hogescholen dezelfde opleiding aanbieden, vindt afstemming plaats in landelijke overleggen, waarbij nadrukkelijk ruimte blijft voor regionale invulling van opleidingen.

Presentatie van het domeinprofiel

Op 17 mei 2022 wordt het domeinprofiel officieel gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens de DBE-docentendag, bij Windesheim Zwolle.