Veel goede ideeën voor actualisatie domeinprofiel

Veel goede ideeën voor actualisatie domeinprofiel

Publicaties

Zo'n 25 vertegenwoordigers van kleine en grote bedrijven, brancheorganisaties, gemeenten en andere overheidsorganisaties kwamen op 2 februari online bijeen om suggesties te doen voor aanpassingen van het domeinprofiel.

En suggesties kwamen er. Op allerlei vlakken. Zo zouden grote maatschappelijke thema's waaronder klimaatverandering en circulariteit nadrukkelijker een plek moeten krijgen in de opleidingen. En ook de gezonde leefomgeving. Tegelijkertijd moet er ruimte blijven om in de toekomst nieuw opkomende thema's snel een plek te geven.

Ook werd er gepleit voor meer aandacht voor bedrijfskundige kennis, omdat realisatie van een project meer vraagt dan technische haalbaarheid. En in het verlengde daarvan brede ondernemerschapskwaliteiten; het zou mooi zijn als er meer innovatieve start-ups vanuit het hbo ontstaan. Belangrijk daarbij is dat de docenten goed mee kunnen bewegen met innovatieve ideeën van studenten; teach-the-teachers mag daarom niet ontbreken.

Daarnaast werd gewezen op het belang van een goede wiskundige basis, die niet verloren mag gaan door teveel aandacht voor bijvoorbeeld presentatieskills. 

En er kwam nog veel meer voorbij: nieuwe vormen van samenwerken, parametrisch ontwerpen, het belang van praktijkervaring ... teveel om hier te noemen, maar het vormt natuurlijk wel allemaal input voor de docenten die de komende maanden aan de slag gaan met het actualiseren.

In het voorjaar zullen de tussentijdse resultaten in een tweede werkveldbijeenkomst worden besproken. Nog voor de zomer volgt een derde bijeenkomst. Na de zomer wordt het nieuwe domeinprofiel gepubliceerd. 

Wil je ook betrokken worden bij dit traject? Neem contact op met Ellen via ellenwillemse@builtenvironment.nl.