Jaarplan

Jaarplan

In het verlengde van het meerjarenbeleidsplan, stelt het Domein Built Environment een jaarplan op. Daarin worden de beoogde activiteiten en resultaten voor dat jaar beschreven, met daarbij een planning op hoofdlijnen, en de partijen die bij de activiteiten zullen worden betrokken.

Rechts op deze pagina vind je het huidige jaarplan en die van voorgaande jaren.