(Inter)visie praktijkgericht onderzoek

(Inter)visie praktijkgericht onderzoek

Publicaties

Beeld: Meeting centre Eenhoorn

   

“Als je niet kiest, word je niet gekozen” en “Samen doen, begint met elkaar kennen”. Het zijn enkele uitspraken die werden gedaan tijdens de eerste intervisiesessie over de verbinding praktijkgericht onderzoek en onderwijs, met managers, directeuren en lectoren in het domein. De sessie leverde interessante gesprekken en nieuwe inzichten op. Maar ook veel nieuwe vragen. Genoeg reden dus voor een vervolg!

    

Van elkaar leren

Hogescholen bepalen zelf hoe zij de inrichting van het praktijkgericht onderzoek en de verbinding met het onderwijs vormgeven. Eerder kwamen opleidingsmanagers, directeuren en lectoren uit het domein built environment al online bij elkaar om van elkaar te horen hoe iedereen dit doet. Met als conclusie: er zijn belangrijke verschillen en we kunnen veel van elkaars ervaringen leren.

Op 17 januari 2024 was het tijd voor een eerste bijeenkomst op locatie, onder begeleiding van een ervaren intervisor. Aanwezigen vertegenwoordigden in totaal 8 hogescholen in het domein.

    

Grote vragen

Tijdens de kennismaking kregen deelnemers de gelegenheid om een casus uit de eigen praktijk in te brengen. Een scala aan onderwerpen kwam voorbij: van de variatie in kwaliteit van het onderzoek tot de behoefte aan gezamenlijke vertegenwoordiging bij nationale agendasetting. Eén vraag werd uiteindelijk gekozen om verder uit te diepen: “Hoe kunnen we de impact van het onderzoek op maatschappelijke vraagstukken/uitdagingen 2030 vergroten?”

Vanuit verschillende perspectieven werd de vraag verder uitgediept: welke mensen heb je in dienst om impact te realiseren? (zijn dit de juiste mensen?); krijgen zij voldoende tijd en waardering voor dit deel van hun werk? (bij veel hogescholen geldt het adagio "onderwijs gaat voor", dat gaat vaak ten koste van andere taken van docentonderzoekers, waaronder netwerken); hoe krijg je andere partijen mee in een keuze die je maakt? (iedereen heeft een eigen agenda, aansluiten bij de één betekent al snel uitsluiten van een ander).

De sessie bleek te kort om de casus volledig uit te diepen, maar dat maakte de gesprekken niet minder interessant. Een vervolg gaat er zeker komen. 

   

Volgende bijeenkomst

Datum en locatie van het vervolg moeten nog worden bepaald. Leden van de stichtingsraad van DBE en lectoren die zijn aangesloten bij Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO) ontvangen hiervoor vanzelf een uitnodiging. Bij de tweede bijeenkomst zullen tenminste 2 casussen (al dan niet parallel) worden behandeld, zodat er ruimte is voor zowel een casus die gaat over visie als een casus met een meer operationeel karakter. 

    

Publicaties die tijdens de bijeenkomst zijn genoemd: