Onderwijs en werkveld samen in actie voor civiel

Onderwijs en werkveld samen in actie voor civiel

Publicaties

Op uitnodiging van DBE kwamen brancheorganisaties, beroepsverenigingen en andere belangrijke partijen uit de sector op 15 februari 2023 bij elkaar om na te denken over de inrichting van de campagne die civiele techniek meer bekendheid moet geven. Het resultaat: veel goede ideeën én veel animo om mee te blijven denken en doen in de campagne.

  

Projectleider Lukas Xu trapte af met de zorgwekkende aanleiding voor de bijeenkomst: het aantal nieuwe studenten civiele techniek daalt al jaren. En dat terwijl Nederland juist méér civiele ingenieurs nodig heeft. Nu en in de toekomst. Want er liggen veel uitdagingen. Van het bereikbaar houden van grote steden en kleine dorpen, tot het omgaan met klimaatverandering en het realiseren van de energietransitie. Uitdagingen waar slimme oplossingen van civiele ingenieurs voor nodig zijn. En dus is het belangrijk dat meer mensen CT gaan studeren. En allereerst dat meer mensen weten wat CT is. Want uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet weten wat CT is. Of een verkeerd beeld hebben.

  

DBE-hogescholen besloten daarom ruim een jaar geleden dat actie nodig was om de naamsbekendheid te verbeteren. En dan gezamenlijk met onderwijs én werkveld. Het afgelopen jaar zijn meerdere gesprekken gevoerd met partijen in de sector. Tegelijkertijd is een eerste opzet voor een campage gemaakt. Een campagne die zich in eerste instantie richt op studiekiezers op de havo en hun ouders/verzorgenden, maar op termijn mogelijk wordt uitgebreid met andere doelgroepen. De bijeenkomst op 15 februari was bedoeld om verder invulling te geven aan de campagne samen met (een vertegenwoordiging van) het werkveld, met als centrale vraag wat de aanwezige organisaties en hun achterban zouden kunnen bijdragen aan het vergroten van de naamsbekendheid van civiele techniek.

  

Naar aanleiding daarvan ontstond een uitgebreid gesprek over hoe je civiele techniek kort kunt omschrijven. Dat blijkt nog niet zo makkelijk, want het is een hele brede sector! Woorden als "Infra" of "Weg- en waterbouw" dekken de lading niet voldoende. Of roepen vooral een beeld op van werken bij nacht en ontij, met stalen neuzen en gele hesjes aan. Terwijl de sector een heel breed scala aan beroepen kent. Dit is zeker een punt van aandacht in de campagne. Een ander punt waar uitgebreid over werd gesproken, was de leeftijd van de doelgroep. Want als de interesse in (civiele) techniek niet op jonge leeftijd is gestimuleerd, wordt het lastig om een studiekiezer nog te enthousiasmeren. Als dit initiatief aansluit bij bredere techniekpromotie initiatieven, snijdt het mes aan twee kanten: het levert weer een beetje extra brede techniekpromotie op, maar óók specifieke aandacht voor CT in de brede techniekpromotie (want dat ontbreekt nu vaak). Dit is zeker iets waar in het vervolg van de campagne aandacht voor zal zijn.

   

Tijdens de gesprekken kwamen ook heel concrete ideeën omhoog. Zo heeft één van de organisatie flimpjes waarin civiele techniek een gezicht krijgt, letterlijk en figuurlijk: mensen uit de sector komen aan het woord over hun werk en over zichzelf en laat zien waarom zij het werk in civiele techniek leuk/waardevol/uitdagend vinden. Het format van die filmpjes kan worden gebruikt door anderen om meer filmpjes over CT te maken. Iemand anders noemde een presentatie die hij had gemaakt voor in de klas van één van zijn kinderen. "Maak zoiets in het campagne format, maak het makkelijk voor mensen om over hun werk te vertellen bij hun kinderen op school".

   

Genoeg input voor de werkgroepen om mee te nemen in de verdere uitwerking van de campagne! Een deel van de aanwezigen zal ook heel direct betrokken blijven via de klankbordgroep. Sowieso ontvangt iedereen later dit jaar de eerste campagnematerialen en een verzoek om te verspreiden onder de eigen achterban, want alle beetjes helpen!