In actie voor meer civieltechnische professionals

In actie voor meer civieltechnische professionals

Publicaties

Professionals uit het domein spelen een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van Nederland. Ze zijn onmisbaar voor o.a. de energietransitie, duurzame mobiliteit en het omgaan met klimaatverandering. Er is vooral behoefte aan meer professionals met een civieltechnische opleiding. De hogescholen in het domein zijn samen in actie gekomen om meer bekendheid te geven aan de uitdagingen die er liggen op dit vlak. Een korte update van de resultaten tot nu toe.

   

Aandacht vanuit de politiek

Vanuit DBE is onder meer via artikelen aandacht gevraagd voor de uitdagingen bij civiele techniek. Met effect. Mede dankzij kamervragen naar aanleiding van één van die artikelen, heeft de politiek inmiddels oog voor de grote uitdagingen waar civiele techniek opleidingen voor staan: meer studenten aantrekken en het in stand houden van kleinere opleidingen in krimpgebieden. En belangrijker nog: er komt extra geld beschikbaar! Meer hierover in de beleidsbrief van juni van de minister van OCW

   

Nieuwsgierig naar de artikelen? Lees ze hier:

'Men realiseert zich onvoldoende welke gevolgen de krimp zal hebben’ - ScienceGuide

Het gaat niet goed met hbo-opleidingen civiele techniek - Bouwend Nederland

      

Samenwerking met het werkveld

Ondertussen wordt vanuit DBE al gewerkt aan een grootschalige campagne voor de sector in den brede, om duidelijk te maken wat civiele techniek eigenlijk is en waarom Nederland behoefte heeft aan meer civielers. Want uit onderzoek dat DBE vorig jaar heeft laten doen, bleek dat maar weinig mensen weten wat civiele techniek inhoudt. En wat je niet kent, kies je niet als studie. De campagne wordt samen met het werkveld opgepakt, want uiteindelijk gaat het erom dat er meer professionals aan het werk gaan en blijven in de sector en dat kunnen we alleen samen voor elkaar krijgen.

In het verlengde van die campagne zullen ook regionale acties worden opgepakt, bijvoorbeeld voor leerlingen in het voortgezet onderwijs of studenten in het MBO. En natuurlijk wordt er gekeken naar de inhoud van de opleidingen zelf: samen met het werkveld wordt gezocht naar manieren om de opleidingen aantrekkelijker te maken.

In het nieuwe studiejaar zullen in dit kader verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd. Betrokkenen ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

   

Wil jij ook betrokken worden? Neem dan contact op met ellenwillemse@builtenvironment.nl.