Aan welke werksessie doe jij mee?

Aan welke werksessie doe jij mee?

Publicaties

In het middagprogramma van de docentendag kun je aan twee werksessies meedoen. Van te voren opgeven hoeft niet. Maar je kunt hier wel vast lezen wat waar aan de orde komt, zodat je kunt bepalen aan welke sessie je mee wilt doen!

    

Ronde 1 – 13.30-14.45 uur
   
Experimenten en maak-opdrachten voor studenten (en studiekiezers)

Hans van Ingen (Windesheim) geeft een korte rondleiding langs de (deels unieke) practicum voorzieningen van Windesheim. Daarna is het tijd om kennis en ervaringen te delen: welke practica worden bij de verschillende hogescholen gedaan? Welke practica worden het leukst gevonden? Welke experimenten worden ingezet om studiekiezers te enthousiasmeren? Welke alternatieven zijn er als je niet het benodigde (dure en/of grote) materieel hebt om bepaalde experimenten te doen? Welke nieuwe (thuis)practica zijn er bedacht in coronatijd? Helemaal leuk als je foto’s of filmpjes van een practicum bij jouw hogeschool kunt laten zien!

 
Het gebruik van Beroepsproducten in relatie tot de 4 pijlers van het BE-onderwijs:
praktijkleren, flexibel leren, inclusief leren en transitieleren

Beroepsproducten zijn een zeer geschikte middel om uitdrukking te geven aan de vier pijlers van het BE onderwijs, zoals beschreven in het nieuwe domeinprofiel. Wil je handvatten om een plek te geven aan beroepsproducten in de opleiding? Of heb je vragen over de inrichting van het onderwijs rondom beroepsproducten? In deze workshop ontdek je onder begeleiding van Gaby Taekema-Somers en Miriam Losse van Saxion de kansen (en beperkingen) van beroepsproducten en hoe ze bijdragen aan toekomstbestendig onderwijs. Ook laten zij zien welke mogelijkheden er zijn om competenties en door middel van beroepsproducten af te toetsen. Laat je verrassen door voorbeelden en ervaringen in het opleiden van de ingenieurs van de toekomst!

    

Langstudeerders

In de aanloop naar de docentendag is een uitvraag gedaan onder de BE-opleidingen over over langstudeerders: hoe groot is dit probleem bij de verschillende BE-opleidingen? Zijn er specifieke struikelblokken? Wat doen hogescholen om langstudeerders te helpen? Jeroen Bergsma (Windesheim) heeft de uitkomsten geanalyseerd en presenteert deze. Daarna is het tijd voor een dieper gesprek: zijn er slimme (gezamenlijke) oplossingen voor breder voorkomende struikelblokken? Op welke manieren worden langstudeerders geholpen? Wat werkt goed? Een sessie met een positieve invloed op het studentsucces!

   
Professionaliseren – een nieuwe competentie voor DBE-opleidingen

Centraal in het nieuwe domeinprofiel staan nog altijd negen competenties. Maar her en der is er wel wat geschaafd, met als opvallendste verandering de voor DBE nieuwe competentie Professionaliseren. Bij andere opleidingen wordt al langer gewerkt met een vergelijkbare competentie. Geert Sol (Aeres hogeschool) licht toe hoe men in de opleiding Bedrijfskunde en Agribusiness omgaat met hun competentie Sturen en ontwikkelen van eigen professioneel handelen. In het verlengde daarvan ga je onder leiding van Ynte van der Meer (projectleider van de actualisatie van het domeinprofiel) in gesprek over de BE-competentie Professionaliseren: wat valt er wel of juist niet onder, hoe pas je het in, hoe bepaal je het niveau, etc.

  
Ronde 2 – 15.00-16.15 uur
 
Aan de slag om scholieren te enthousiasmeren voor BE-opleidingen

Wil je graag meer scholieren interesseren voor jouw opleiding? Doe dan mee aan deze werksessie! Aan het begin van de sessie geven Manon Schrijnemakers (Windesheim) en Barbara Evertsen (Radboud Universiteit) een toelichting op: 1) de mogelijkheden bij havo en vwo voor het inpassen van voorlichtingsmateriaal – van gastlessen tot begeleiding van de meesterproef/profielwerkstuk; en 2) de manieren waarop je met verschillende typen mensen over een opleiding kunt praten – met hulp van het bètamentality model / de werelden van techniek. Daarna is er volop tijd om in kleine groepjes aan de slag te gaan.

 
De BE-identiteit

Met wie of waarmee identificeert de startende BE-professional zich? Wat verstaan we eigenlijk onder een “beroepsidentiteit”? Verschilt die identiteit per opleiding? Per regio? Wat is het belang ervan en (hoe) kunnen we dat beïnvloeden? Willen we dat ook? Allemaal vragen waar we (nog) geen antwoorden op hebben. Docent-onderzoeker Katinka Bos bij De Haagse Hogeschool doet er onderzoek naar. Zij zal de sessie starten met een korte introductie van haar onderzoek. Daarna is er ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp.

   
Hoe richt je onderwijs in vanuit de BE-competenties?

De negen BE-competenties vormen de basis van alle BE-opleidingen. Iedere hogeschool verwerkt dit op een eigen manier in het opleidingsprogramma. Dat levert interessante verschillen (en overeenkomsten) op om met elkaar over in gesprek te gaan. In deze werksessie starten Mieke van der Wilt en Dirk Paul Flach van de Hogeschool van Amsterdam met een toelichting vanuit de opleiding Built Environment bij de HvA. In het verlengde daarvan is er ruimte om kennis en ervaringen te delen over zaken als: hoe bepaal je niveaus, hoe toets je, welke aanpassingen zijn nodig zijn naar aanleiding van het nieuwe domeinprofiel?

   
Werken met Leeruitkomsten

Sommige BE-opleidingen werken al met leeruitkomsten, andere zijn aan het ontdekken hoe dit te doen. Reden genoeg om kennis en ervaringen uit te wisselen! De sessie start met een korte presentatie van Ernst Rob van de HAN, waar men bezig is met het verkennen van de kansen en uitdagingen van het werken met leeruitkomsten; en een korte presentatie van Anne Makkink van NHL Stenden, waar sinds vorig jaar wordt gewerkt met leeruitkomsten en al enkele belangrijke do’s en don’ts zijn ontdekt. Na de presentaties is er ruimte om kennis en ervaringen te delen, of juist vragen te stellen.