1e kennisdag NL-GO: integrale aanpak noodzakelijk

1e kennisdag NL-GO: integrale aanpak noodzakelijk

Publicaties

Illustratie: Jurriaan Snikkers

Op 10 december kwamen lectoren uit het domein Built Environment en vertegenwoordigers van SIA, BTIC en Bouwend Nederland online bij elkaar, met als doel het geven van een eerste aanzet voor een langdurige integrale aanpak van maatschappelijke opgaven.

Na een plenaire aftrap met als gastsprekers Henk Visscher van BTIC en Marcus van Leeuwen van SIA, spraken deelnemers in deelsessies over de thema's die bij het Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) centraal staan:

  • circulariteit
  • digitalisering
  • infrastructuur
  • gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie
  • energietransitie bestaande bouw

Eén van de belangrijkste conclusies van de gesprekken: voor innovatie is een integrale samenwerking/aanpak nodig. Daarbij moet multidisciplinair en intersectoraal praktijkgericht onderzoek worden gedaan. Kennisprogramma's gebaseerd op die uitgangspunten, zijn een belangrijke vereiste voor versnelling en opschaling. 

NL-GO kijkt terug op een geslaagde eerste kennisdag en nodigt je graag uit voor de volgende Kennisdag. Deze wordt gehouden op 21 april 2021. Meedoen aan één van de thema-werkgroepen kan ook. Aanmelden voor een thema-werkgroep of de volgende kennisdag kan bij NL-GO coördinatie- en communicatieadviseur Marja van der Zanden (wjm.vanderzanden@avans.nl).

  

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)