Lectorenplatform van start

Lectorenplatform van start

Publicaties

Per 1 september 2020 is NL-GO van start gegaan. Om de wisselwerking tussen onderzoek en werkveld te versterken. Benieuwd naar wat dit voor jou kan betekenen? Lees dan verder.

Lectorenplatform

Een lectorenplatform, waarin lectoren van verschillende hogescholen samenwerken, is meestal georganiseerd rondom 1 thema dat aansluit bij de agenda’s van de topsectoren en grote maatschappelijke vraagstukken. Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), financiert, stimuleert en werkt samen met deze lectorenplatforms.

Wat maakt NL-GO uniek

NL-GO richt zich inhoudelijk primair op de kennisprogramma's: ‘digitalisering’, ‘circulariteit’, ‘infrastructuur’ én ‘gebiedsontwikkeling en klimaatadaptatie’ van het Bouw en Techniek Innovatie Centrum.

NL-GO brengt de voor de gebouwde omgeving relevante lectoraten bij elkaar. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om praktijkgericht onderzoek aan hogescholen landelijk zichtbaar te positioneren.

NL-GO werkt, ingebed in landelijke structuren, ook hecht samen met de Hoger Onderwijs Groep Bouw & Ruimte (HOG) en met de Vereniging Hogescholen. De continuïteit van NL-GO platform activiteiten zal na een tweejarige initiatieffase grotendeels ondersteund en geborgd moeten worden door de hogescholen en opleidingen vertegenwoordigd door de HOG.

Wisselwerking Onderzoek en Werkveld versterken

Onderzoek aan hogescholen excelleert door een traditioneel sterke band met het (regionale) werkveld. Deze kracht moet  door middel van een bundeling van onderzoekscapaciteit, kennis en vaardigheden worden geuit.

Hiervoor is het nodig dat lectoraten (gekoppeld aan Built Environment opleidingen) van de 14 hogescholen in Nederland zich verbinden en actief bijdragen aan de activiteiten van het platform.

Het doel is met elkaar én met regionale partners samen te werken én van elkaar te leren. Naast de wisselwerking tussen wetenschappelijk onderzoek en implementatie in praktijk, zal NL-GO de nadruk leggen op het proactief en samen met regionale partners inbrengen van ontwikkelingsaanpakken vanuit praktijk in (inter)nationale onderzoeksprogramma’s. Om vervolgens het geleerde gericht regionaal en breed nationaal terug te koppelen, naar zowel het domein van praktijk en innovatie als naar domein van beleid en regulering. Als een transformatieve coalitie sterk verbonden met een omvangrijke achterban van onderzoekende, creatieve en innovatieve mensen en partijen.

Denk en doe mee!

Het Lectorenplatform is een initiatief van zijn Perica Savanović (Avans Hogeschool, voorzitter), Mieke Oostra (Hogeschool Utrecht), Christian Struck (Saxion), Masi Mohammadi (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), en Willem Böttger (HZ University of Applied Sciences).

Maar het lectorenplatform staat open voor nieuwe deelnemers. Wil je aansluiten en meebouwen aan een coalitie, die bouwt aan vernieuwing?

Neem contact op met NL-GO coördinatie- en communicatieadviseur Marja van der Zanden: wjm.vanderzanden@avans.nl!