Energietransitie Gebouwde Omgeving

Energietransitie Gebouwde Omgeving

Lectoraten

Kennisdomein:

Sociale wetenschappen, energie, gebouwde omgeving, wetenschap & techniek

Onderzoekthema's:

Energietransitie, lokale energie initiatieven, duurzame monumenten, kwalitatieve analyse

Werkplan:

De focus is enerzijds op lokale energie initiatieven, op burgers die van onderop de energietransitie tot stand willen brengen in hun eigen omgeving. Anderzijds wordt onderzoek gedaan naar energie efficiency in monumenten: hoe kunnen we historische kwaliteiten en de behoefte aan comfort en energiezuinigheid met elkaar verbinden?