Duurzame Leefomgeving

Duurzame Leefomgeving

Lectoraten

Kennisdomein:

Ruimtelijke ontwikkeling, Stedenbouw, Bestuurskunde

Onderzoekthema's:

Klimaat en energie, Leegstand en transformatie, Stad-landverbindingen

Werkplan:

Het lectoraat Duurzame Leefomgeving richt zich, vanuit een fysiek-ruimtelijke invalshoek, op het leren van innovatieve ideeën als basis voor bruikbare en praktische oplossingen die de kwaliteit van de leefomgeving versterken, nu en in de toekomst. Duurzaamheid en gebiedsontwikkeling zijn ankerpunten in het werk van het lectoraat. We gaan daarbij op zoek naar kansen en synergie: de kwaliteiten kunnen elkaar versterken wanneer ze integraal en vroeg in het proces wordt ingebed. Duurzame oplossingen vragen om samenwerking tussen verschillende partijen, zowel publiek als privaat. In ons werk besteden we daarom in het bijzonder aandacht aan de rol en positie van betrokken partijen, met name lagere overheden en corporaties.