Architecture in Health

Architecture in Health

Lectoraten

Kennisdomein:

Het lectoraat Architecture in Health brengt de drie kennisdomeinen (de bouwwereld – technologische innovaties – gezondheidszorg) bij elkaar om van daaruit te komen tot geïntegreerde ruimtelijke concepten en toepassingen voor een duurzame en gezonde woonomgeving.

Onderzoekthema's:

Het lectoraat focust op de volgende drie onderzoeksdomeinen: ‘socio-sustainable architecture’, ‘smart assistive homes’ en ‘sustainable healing environment’

Werkplan:

Het onderzoek van AiH kenmerkt zich door een multidisciplinaire aanpak op het gebied van ruimtelijke gevolgen van bovengenoemde maatschappelijke vraagstukken met name duurzaamheid en vergrijzing.Doel van Architecture in Health is om ‘praktijkbestendige’ oplossingen, ruimtelijke modellen en methoden aan te dragen voor een dergelijke leefomgeving door middel van interactie tussen de drie kernactiviteiten van ons lectoraat te weten onderwijs en onderzoek in samenwerking met maatschappelijke organisaties en ondernemingen.

Overige relevante informatie:

www.han.nl/aih