Stedelijk Metabolisme

Stedelijk Metabolisme

Lectoraten

Kennisdomein:

Infrastructuur, energie, strategie, governance

Onderzoekthema's:

Stedelijk metabolisme met name mbt stedelijke infrastructuur. Projecten mbt:afvalwaterafvalwarmte

Werkplan:

Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen van strategische plannen voor specifieke (combinaties van) infrastructuren. Daartoe worden toekomststudies gemaakt op technologische onderdelen, en barrieres voor vernieuwing in kaart gebracht.

Overige relevante informatie:

Hoofdproject momenteel de toekomst van afvalwaterverwerking