Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Lectoraten

Kennisdomein:

Duurzaam bouwproces met BIM

Onderzoekthema's:

Opschaalbare energie neutrale renovatie

Werkplan:

ProjectenBIM: toepassing van het Bouw en Informatiemodel Omschrijving: BIM is een werkmethodiek waarbij in een 3 dimensionaal Bouw Informatie Model integraal wordt samengewerkt door diverse disciplines in de bouwsector. BIM is gebaseerd op het werken met één model (database) waarin de gegevens van de architect, constructeur, installateur en aannemer worden verwerkt. In dit model is direct zichtbaar hoe de verschillende disciplines zich naast elkaar gedragen. 2ndSkin: Energie neutraal door renovatie van buitenaf.Omschrijving: Het ontwikkelen van een betaalbare, eenvoudig uitvoerbare renovatie- en installatie methode voor portiek- en etage woningen met zo min mogelijk last voor de bewoners. In de ‘schil’ om de woning heen (de gevel en het dak) kunnen de installaties voor worden geïntegreerd.