Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Lectoraten

Kennisdomein:

Waterinnovatie

Onderzoekthema's:

High Tech droge voeten in de Rotterdamse Delta

Werkplan:

Projecten CHRRB badge- Customizable Hydrophonic Rescue and Recovery Badge. Omschrijving: Ontwikkeling van een verdronken personen detectie voor de binnenvaart en andere partijen met professionele belangen op de Nederlandse binnenwateren. Er wordt al jaren geprobeerd een detectie systeem te ontwikkelen, zodat de lichamen van personen die in het water terecht komen snel gevonden kunnen worden. Onderwaterdrones- Toepasbaarheid en bruikbaarheid van inzet van onderwaterdrones (aquabots) voor inspecties/ monitoring van oppervlaktewatersystemen Omschrijving: Onderzoek naar waterkwaliteit op moeilijk bereikbare plaatsen met de onderwaterdrones en het in beeld krijgen van de technische mogelijkheden en beperkingen. Door in de praktijk te meten met wat beschikbaar is en aan te passen om ingezet te worden voor dit soort permanente monitoring en in inspecties wordt er een indruk gegeven van de toepasbaarheid en bruikbaarheid. Groene Poort- Monitoring van de Civiele en Ecologische ontwikkeling van de Groene Poort/ Nieuwe Waterweg gebied. Omschrijving: De Groene Poort is het eerste project dat past in het streven van het Havenbedrijf en het Wereld Natuurfonds om projecten te initiëren waarin natuur en economie elkaar versterken en die leiden tot een ecologisch en economisch aantrekkelijke delta.