Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Kenniscentrum Duurzame HavenStad

Lectoraten

Kennisdomein:

Future Mobility

Onderzoekthema's:

Moving @ Rotterdam

Werkplan:

Projecten INTRALOG: Intelligent Truck Applications in Logistics Omschrijving: Onderzoek naar autonoom rijdende slimme voertuigen in de haven van Rotterdam. “ Schoner, veiliger, goedkoper en sneller naar de 24 uurs economie” INTRAMOLOG: Intelligent Truck Applications in Mobility and Logistics. Omschrijving: Onderzoek in samenwerking met de CoP onderzoek van de EAS docenten- die dit hebben geïnitieerd - naar autonoom rijden. Het sluit deels aan bij INTRALOG. Het is een breder onderzoek niet alleen naar haven en goederen maar ook personenauto’s. Vooral gericht op projecten die studenten uitvoeren in het onderwijs. e-Busz: Elektrisch openbaar vervoer in Rotterdam Omschrijving: Monitoring van de e- Busz in opdracht van de RET, inzet is een verdere ontwikkeling naar de Zero Emissie bus. Het is de bedoeling dat de e- Busz zoveel mogelijk elektrisch als een Zero Emissie Bus in de dienst gaat rijden. Daarvoor is het nodig dat de dienstregeling zo wordt ingericht dart de bussen op geplande wijze met hoog elektrisch vermogen tussendoor kunnen worden geladen óf dat de bussen worden aangepast zodat ze elektrisch kunnen rijden. STAD: Spatial and Transport Impacts of Automatic Driving Omschrijving: Onderzoek naar de gevolgen van autonoom rijden op het transport en de infrastructuur. Autonoom rijden gaat de komende tientallen jaren zorgen voor drastische veranderingen voor de openbare ruimte/ infrastructuur voor de mobiliteit van de voetgangers en het wegverkeer. Publieke en private partijen zullen hier rekening mee moeten gaan houden. Er is nog niet genoeg informatie over de impact, dit project gaat onderzoek doen naar de gevolgen met een brede scope. Veel synergie met de projecten INTRALOG en INTRAMOLOG