Area Development

Area Development

Lectoraten

Kennisdomein:

Gebiedsontwikkeling, regionale ontwikkeling, mobiliteit, logistiek, bouw

Onderzoekthema's:

Het onderzoeksprogramma Area Development omvat drie onderzoekslijnen.1 Regionale ontwikkeling in netwerken en knooppunten 2 Technologische ontwikkeling en innovatie in clusters (o.a. bouw)3 Cultuur van innovatie en samenwerking (besluitvormingsondersteuning)

Werkplan:

Het onderzoeksprogramma richt zich op het regionale schaalniveau als context voor ontwikkelingen op knooppunten van regionale netwerken. De regio Zwolle en aanliggende regio’s in Noordoost Nederland zijn het primaire onderzoeksgebied, waarbij de vergelijking wordt gemaakt met andere regio’s en Nederland en over de grens. Het onderzoek wil bijdragen aan de ruimtelijke en economische ontwikkelingen van de regio, met bijzondere aandacht voor kansrijke clusters zoals de bouw en de logistiek. Het versterken van knooppuntontwikkeling en netwerken door innovatie en de toepassing van nieuwe technologie wordt in verband gebracht met de betekenis van landschap en natuur. In het onderzoeksprogramma wordt een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden toegepast op onderzoek naar harde en zachte factoren die er toe doen in de regio. De analyse van feiten, cijfers en modellen worden gecombineerd met aandacht voor zachte factoren, zoals de cultuur van de regio. Onderzoek naar zachte factoren zijn belangrijk voor een goed begrip van de harde cijfers van economie en mobiliteit en de maatschappelijke toepassingsmogelijkheden van technisch ontwerp van netwerken, knooppunten en systemen. In vogelvlucht:• ruimtelijke ontwikkelingen in regionale netwerken en knooppunten in Oost Nederland• thema's economie, mobiliteit, logistiek, bouw, water, natuur en landschap• combinatie van onderzoeksmethoden: kwantitatief en kwalitatief• technologische ontwikkeling, innovatie, waardecreatie• waardengeoriënteerde benadering, confrontatie van harde en zachte factoren, technologie en innovatie in de context van de cultuur en identiteit van de regio.

Overige relevante informatie:

zie voor activiteiten en publicaties www.windesheim.nl/lectoraatareadevelopmentbetrokken bij twee Centres of Expertise:Tech for FutureKDC Logistiek