Biobased Bouwen

Biobased Bouwen

Lectoraten

Kennisdomein:

bouw en infra

Onderzoekthema's:

biobased gehalte, mechanische eigenschappen, milieu, gezondheid, bouwfysica, vormgeving, end-of-life, produceerbaarheid, robotisering, veroudering, biomimicir

Werkplan:

Binnen het lectoraat Biobased Bouwen doen studenten en docent-onderzoekers van Avans en Hogeschool Zeeland gezamenlijk onderzoek. Ze richten zich op zowel bouwkundige als civieltechnische toepassingen, met een sterke nadruk op de materialenkant. Naast de bouw academies sluiten ook andere expertises zoals chemie, vormgeving, gezondheid, mechatronica, bedrijfskunde zich mogelijk bij het onderzoek aan. Doel is het a) versterken, uitbouwen en opschalen van bestaande biobased bouwproducten, b) ontwikkelen, testen en toepassen van nieuwe product (ideeën) en c) het onderzoeken van markttoepassingen, het aanpassen van regelgeving en overheidsbeleid en het uitwerken van de “business case” en opzetten van de ketenorganisatie.Denk hierbij o.a. aan onderzoek naar bouwfysische eigenschappen , het valideren van gezondheidsclaims van innovaties vanuit de bouwmarkt geïnitieerd, maar ook vanuit goedkope agro-reststoffen. Nieuwe materialen bieden nieuwe ontwerpmogelijkheden, waarbij mechanisering en kostprijsverlaging een serieuze behoefte zijn om uiteindelijk een lagere kostprijs en grotere serieomvang te bereiken.