Nieuwe energie in de stad

Nieuwe energie in de stad

Lectoraten

Kennisdomein:

Duurzaamheid is onderzoekspeerpunt van Hogeschool Utrecht. Ons lectoraat ontwikkelt en deelt kennis met bedrijven, instellingen, overheden en burgers om steden duurzamer en leefbaarder te maken. We richten ons daarbij op de energietransitie in de gebouwde omgeving en circulair bouwen, beheren, onderhouden en renoveren.

Onderzoekthema's:

- Energietransitie in de gebouwde omgeving - Circulair bouwen, beheren, onderhouden en renoveren

Overige relevante informatie:

https://www.hu.nl/onderzoek/nieuwe-energie-in-de-stad