Bodem en Ondergrond

Bodem en Ondergrond

Lectoraten

Kennisdomein:

governance ruimtelijke planning bestuurskunde civiele techniek stedenbouwkunde

Onderzoekthema's:

De rol van de ondergrond bij sturing en ruimtelijke planning, gebiedsontwikkeling en ontwerp - rondom bodemdaling, energietransitie en verstedelijking.

Werkplan:

Onderzoek naar het versterken van de rol van ondergrond bij ruimtelijke planning, sturing, ontwikkelen en ontwerp, inclusief het adequaat gebruik van data en informatie.

Overige relevante informatie:

Externe financiering - Antea Group