Ruimtelijke Transformaties - energie

Ruimtelijke Transformaties - energie

Lectoraten

Kennisdomein:

o.a. bouwkunde, bedrijfskunde, sociologie, transitiekunde, duurzaamheid, duurzame gebiedsontwikkeling

Onderzoekthema's:

1- Het uitrusten van (groepen) mensen met informatie, tools en instrumenten waarmee zij middels het opzetten van lokale energie-initiatieven zelf invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit van hun (woon)omgeving. 2- Het samen met professionals bouwkundige en stedenbouwkundige interventies te ontwikkelen, zodat in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden in krimpgebieden maatregelen kunnen worden genomen op het gebied van duurzame energieopwekking en energie-efficiency.

Werkplan:

- kennis genereren op de onderzoeksthema's samen met professionals, overige betrokkenen, studenten en onderzoekers - Living Labs creëren, d.w.z. omgevingen waarin onderzoek, onderwijs en praktijk elkaar dicht op de huid zitten - disseminatie - (mee)ontwikkelen van nieuwe onderwijsmodules

Overige relevante informatie:

https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/kenniscentrum-noorderruimte/lectoraten/onderzoeksgroepen/onderzoeksgroep-duurzaam-bouwen